Gravsteiner og inskripsjoner
Åpningstid Mandag - fredag: 10.00 - 16.00 Onsdag: 10.00 - 19.00 Lørdag: Etter avtale
Ring oss på Tlf.: 66 90 51 40

Oppussing/Vedlikehold

Rens av gravstein

Etter noen år ute på kirkegården kan gravsteinen ha behov for rens og oppussing. Dersom det skal inngraveres et nytt navn er det vanlig å rense steinen og pusse opp det gamle navnet samtidig.

Før rens av gravstein
Etter rens av gravstein

Rens av gravstein kr 900,-

Ny lakk i eksisterende skrift

Etter at steinen en renset bør det legges ny lakk i bokstaver, tall og dekor (dersom gravsteinen har sandblåst dekor med lakk). Som hovedregel bruker vi samme farge på lakken som var før vi renset steinen, men i noen tilfeller vil vi anbefale å gå over til en annen farge. Det anbefales å legge en lakk som står i kontrast til fargen på steinen. Vi opplever at sort lakk er den mest holdbare over tid.

Ny lakk i eksisterende skrift

Oppussing ved ny inskripsjon: Ny lakk i navn/dato: kr 1 500,-  (Påfølgende navn kr 1 200,- pr navn)

Kun oppussing: Ny lakk i navn/dato: kr 2 500,-       (Påfølgende navn kr 1 200,- pr navn)

Send oss gjerne bilder av gravsteinen du ønsker oppussing på, og vi vil sende deg et pristilbud på arbeidet.

Kontakt oss

Oppretting, sikring/bolting av gravstein

Ved oppsetting av ny gravsten eller tilbakesetting av stein som har vært inne til navnetilføyelse, skal steinen alltid boltes dersom dette ikke har vært gjort tidligere.

Bolting kr 1 100,-             Oppretting inkl. frakt kr 1700,-

Tips til stell og vedlikehold av av gravstein

Beplantning

Når gravsteinen er satt opp, er det jorden rundt fundamentet som holder steinen festet. Derfor bør man ungå å grave og plante i en avstand på ca. 10-15 cm fra sokkelens forkant. Dette for å unngå løs jord som vil redusere holdet i jorden for sokkelen. Plantekasser eller såkalte selvvanningskasser bør også monteres slik at det er en kant med jord mellom sokkelen og kassen.

 

Kranser og lys

Kranser og lys bør holdes på avstand fra steinen. Kranser som er bundet med ståltråd vil etter en stund begynne å ruste. Kommer ståltråden i kontakt med steinen, vil rusten smitte over og trenge inn i steinens porer og danne rustflekker som er svært krevende å få fjernet. Sot fra sterinlys og fakkelbokser kan også være vanskelig å få fjernet fra steinen og bør heller ikke settes oppå eller inntill steinen. Gravlys bør settes opp i egnede gravlykter.

 

Rengjøring av gravsteinen

Man kan til en viss grad selv holde steinen ren ved å skure den med skurekost og rent vann (gjerne varmt). Vær imidlertid forsiktig med skriften. For å rengjøre inngravert skrift og dekor kan man bruke en myk svamp. Dersom gravsteinen er blitt så skitten at både stein og skrift trenger en grundig rens og oppussing, kan dette gjøres av oss til faste priser.